Cap de Setmanes de l’Estiu

Els cap de setmana dels mesos de juny, juliol i agost tindran un preu de 150 € (IVA inclòs) !!