Tarifes

CARRERADA II
Cap de setmana 175 €
Pont (4 nits) 350 €
Setmana 450 €
Quinzena 750 €
Setmana Santa 400 €
Dia extra 40 €